Spiritualistisk förening i Norrköping

som arrangerar seanser, föreläsningar, meditations och healingkvällar.