Hälsomässa 21/9 2019

Föreningen kommer att deltaga på Hälsomässan med ett bord där vi informerar om vår verksamhet. 


Bilder från  Hälsomässa våren 2018  http://www.aqm-halsomassa.se/images/20180414/index.html