Aktuellt februari - mars 2020

TeppoReikijpg
Hel[ande]
föredrag av Teppo Oksa
Torsdag 12 mars 18:30-21:00

I kvällens föredrag kommer Teppo Oksa prata om ämnen från hans senaste bok hel[ande].
Boken kommer att finnas tillgänglig för försäljning till ett reducerat pris under kvällen.

Kort utdrag om föredraget:

- Formning
Under din uppväxt har du formats att uppleva dig vara någon som du inte är. Detta har fått ditt ego att förhålla sig till dina falska jag som både förhindrar dig ifrån att känna ditt sanna jag och får dig även att uppleva livet spegelvänt. Det som är för dig upplever du oftast vara emot dig. Detta skapar ett behovsbaserat liv och jakten efter mer. Samtidigt upplever du dig vara isolerad i din egen personliga bubbla separerad ifrån andra.

- Expanderad verklighet
Bortom egot och dina falska jag existerar en annan sanning där du är en multidimensionell varelse i en multidimensionell värld bortom tid och rum. Denna expanderade verklighet förändrar både upplevelsen av verkligheten och den du själv är ur ett multidimensionellt perspektiv. I denna verklighet upplever du dig inte längre vara isolerad i din egen personliga bubbla utan upplever dig vara sammankopplad med allt som är bortom tid och rum. I denna multidimensionella värld kan du även uppleva dina andra aspekter av dig själv som en multidimensionell varelse bortom tid och rum och mycket mer.

- Helande perspektiv
Även om du är en multidimensionell varelse bortom tid och rum så är din nuvarande fokuspunkt i din fysiska kropp här på jorden i detta jordeliv. Det som du får uppleva igenom denna fysiska kropp här på denna jord har ett högre syfte än själva upplevelsen i det yttre som sådant. Dessa upplevelser har multidimensionella aspekter inbäddade i sig. Du kan använda dig utav dem för att skingra den spegelvända upplevelsen av livet genom egot och dina falska jag för att nå en allt högre medvetenhet om den du är och om livet som sådant. Du kan vara en mästare på att leva livet och successivt använda livet som din läromästare för att komma allt längre längs din livsväg och leva ditt högre syfte i detta jordeliv.

- Helande energier
Under sin egen inre helande resa har Teppo utbildat sig till Reiki Master Teacher inom Angelic Reiki®. Usui/Holy Fire® III Reiki och Holy Fire® III Karuna Reiki®. Utöver detta har han de senaste åren även börjat uppleva sina parallella liv varav en del hör till andra stjärnsystem. Minnen från dessa liv i andra stjärnsystem har väckt upp förmågor i detta nuvarande jordeliv vilket har fått honom att börja erbjuda ett helande som han kallar för ett Galaktiskt helande. Ett helande som han redan har utfört i andra stjärnsystem längre än han kan minnas. Teppo kommer att berätta vad detta Galaktiska helande innebär och det han nu ser i människor i form av apparater, energivampyrer, entiteter, spårsändare, utomjordingar och andra sorters blockeringar i människans energikropp som även påverkar den fysiska kroppen. Detta är saker som påverkar oss människor på många sätt och skapar olika sorters värk och begränsningar.
Hemsida: https://www.iamthat.me/

Pris: 180 kronor, medlemmar betalar 150 kronor
Plats: Slottsgatan 143 Norrköping
Föranmälan till info@spiritlight.se eller 0739-475467
Begränsat antal platser

5f796312-7154-463b-9076-0308f2ea9d53png

Årsmöte

Lördag 28 mars 14:00

Slottsgatan 143 Norrköping

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Obs föranmälan till info@spiritlight.se

För att vara röstberättigad måste du ha betalat medlemsavgift för 2020.

Medlemsavgiften för 2020 är 150 kronor.

Betalas kontant vid arrangemanget till någon i styrelsen.

Eller till Spiritlights  Bankgiro 5319-6473 eller Swish till 123 11 79 308 glöm inte att skriva medlemskort och ditt namn.

Skicka även ett mejl till oss att du betalat och bifoga namn, adress, mejladress och mobilnummer.

Vi skickar ut kallelse till årsmötet med dagordning i god tid.

Välkomna


Seans Mariana Larsson-Sjöberg Fullbokad
Söndag 29 mars 15:00-16:00


Mariana Larsson-Sjbergjpg
Välkommen till en eftermiddag med clairvoyanta budskap från änglar, guider, nära o kära, tidigare liv mm!
Mariana Larsson-Sjöberg, som synts i programmet ” Det Okända” besöker oss idag.
Hon har ett härligt sätt att förmedla budskap till deltagarna.
Budskapen går på djupet och med Marianas härliga kvickhet så får vi oss några skratt också.
Mariana har jobbat som medium i 41 år och hennes guide Deborah som hon arbetat med
nästan lika länge är närvarande.
Mariana tycker om det hon gör och det märks!
Mariana kommer från Norrköping, men bor idag i Ödeshög

Plats: Slottsgatan 143 Norrköping
Porttelefon 200
Obs Inget fika serveras
Pris 200 kronor, medlem 150 kr obs förköp av biljetter enbart.
Mejla info@spiritlight.se för mer information