Spiritualism

eeddaaf3-cf0c-4780-98ae-95312c13872ejpg

Spiritualismen.
Ordet Spiritualism kommer från engelskans Spiritual som betyder andlig
och kan alltså översättas med "Läran om det andliga.

* Livet har en mening!
* Livet fortsätter efter den fysiska kroppens död!
* Döden är endast en förändring av livstillstånd!
* De som gått över i detta förändrade livstillstånd har fortfarande sin individualitet och personlighet kvar!
* Kontakt med dem som lever i detta förändrade livstillstånd är möjlig under vissa gynnsamma omständigheter!
* Vi som lever på jorden har möjlighet att få hjälp, inspiration och kraft från dessa högre livstillstånd!
* Allt liv är evigt och oförstörbart!
* Allt liv är utveckling!
* Vi är alla ansvariga för våra egna liv och för våra tankar ord och gärningar!
* Utvecklingens mål är fulländning av sinnet till kärlek och tjänande!
* För att nå denna utveckling återföds/reinkarnerar vi till jordens fysiska värld gång på gång!
* Under våra liv på jorden skördar vi frukterna av det vi sått under tidigare liv- och möter prövningar som skall hjälpa oss i vår utveckling!

Spiritualismen
* Bygger på andliga realiteter och andliga upplevelser som människor i alla tider har upplevt och på olika sätt försöker tolka!
* Är inte bunden till någon speciell religion, utan anser att alla religioner är människors olika sätt att nå fram till samma mål!
* Har inga rasfördomar och ingen diskriminering avseende nationalitet, kön eller social ställning!
* Värnar om allt levande!

Källa "Spiritualism en livsåskådning med logik" av Ulla & Sven-Arne Silve.