Spiritualismens 7 principer

1. Guds faderskap
2. Människans brödraskap
3. Gemenskap med andevärlden och änglarna.
4. Människosjälens fortsatta existens
5. Personligt ansvar
6. Kompensation och vedergällning för alla goda och onda gärningar som gjorts på Jorden
7. Evig utveckling öppen för varje människosjäl